fbpx

Algemene voorwaarden

Vanaf 29-05-2023 hanteren wij deze leveringsvoorwaarden. Deze leveringsvoorwaarden zijn er om zowel jou als cliënt (lid) en ons als ondernemer te beschermen. Het schept in bepaalde situaties duidelijkheid voor beide partijen.

Voor ons is het een goed gevoel dat wij ook op dit vlak openheid geven en duidelijk zijn in waar wij voor staan. Als je hier vragen over hebt, kun je terecht bij Info@bell-coaching.com

Aanmelding, betaling, tarieven en opzegging

1. De aanmelding als lid van Bell Coaching vindt plaats door het (online) intakeformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. 

2.Bell Coaching behoudt zich het recht voor, de tarieven 2 maal per jaar aan te passen. Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. direct mailcontact vanuit ons.

3. Indien het je jonger bent dan 18 jaar, dient een van je ouders te ondertekenen. 

4. Indien ingeplande optionele diensten zoals Personal Training niet 24 uur voor aanvang van de training worden afgemeld dan vervalt de mogelijkheid om de training te verplaatsen en komt de vervallen training voor rekening van het lid.

Risico en aansprakelijkheid
5. Het gebruikmaken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet, is geheel voor eigen risico van het lid. Bell Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

Bij twijfel over veiligheid zoek dan consult bij je coach. In de startgids in de bell academy staan diverse richtlijnen die je dient op te volgen voor je veiligheid.

6. Het lid zal alle inhoud van onze mails en de voorgeschreven schema’s vertrouwelijk houden.

7. Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar Bell Coaching toe is geheel op risico van het lid.

8. Het lid lijdt niet aan chronische ziektes en/of ziektes die in nauw verband staan met de voedingsgewoonten. Personen die hier wel aan lijden worden doorverwezen naar een arts of gespecialiseerde diëtist.

Betalingswijze
8. Betaling van de dienst gaat via een automatisch gegenereerde factuur die je via je opgegeven e-mailadres zult ontvangen. In deze mail vind je een directe link om te betalen via iDeal of Paypal.

9. Als je geen contract kiest voor 6 of 12 maanden dan is er geen terugkerende maandelijkse betaalverplichting na die eerste drie maanden, je kunt na 3 voltooide betalingen je de dienst maandelijks beëindigen. Wisselen van coachingsvorm in deze periode kan wel. Als je kiest voor een contractvorm van 6 of 12 maanden met korting, dan gaat deze in vanaf het moment dat jij je eerste factuur hebt voldaan. De startdatum spreek je af met je coach bij je intakegesprek.

10. Je dient tijdig je coach te berichten als je de volgende periode niet door wilt. Dit zorgt ervoor dat de coach kan zorgen dat jij geen automatische factuur ontvangt voor de volgende periode. Als je tijdig wilt opzeggen moet dit 2 weken vóór je volgende factuurmaand. Bijvoorbeeld, je volgende periode start op 29 mei, dan moet je dit dus voor 15 mei doorgeven.

 Als je niet tijdig hebt opgezegd, dan ben je verplicht om de factuur te betalen.

Je ontvangt circa 1 week voor de start van een nieuwe periode een automatisch verzonden factuur voor de komende coachingsperiode. 

11. Je dient je factuur voor de volgende periode te betalen voordat de volgende coachingsperiode (maand) begint. Je betaalt altijd de maand vooruit. Bell Coaching behoudt het recht om de dienst stop te zetten indien de factuur niet is betaald zodra de nieuwe periode start.

Klachten en Informatieplicht
12. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Bell Coaching. In geval van klachten met betrekking tot Bell Coaching dient het lid zich te wenden tot de het contactformulier op de website of is het mogelijk een mail sturen naar info@bell-coaching.com.

Voorwaarden
13. Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

14. Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van Bell Coaching. Maximale inzet van het lid is vereist voor het beste resultaat

15. Bell Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat Bell Coaching schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. Bell Coaching maakt slechts suggesties

>