Wat is een calorie?

Wat is een calorie? Het woord ‘calorie’ stamt af van het woord ‘calor’, wat Latijn is voor ‘warmte’. Het is een eenheid, die staat voor de hoeveelheid energie (warmte) die nodig is om [...]

Bekijken

Wat is low carb?

Wat is low carb? Low carb staat voor een dieet of voedingsmiddel ‘laag in koolhydraten’ ofwel ‘koolhydraatarm’.Hier alleen nooit een absoluut getal aan te hangen, het is vrijwel altijd relatief: Bijvoorbeeld: Koolhydraatarm brood [...]

Bekijken

Wat zijn macro’s?

Wat zijn macro’s? In de context van voeding, wordt met macro’s bedoeld: macronutriënten. Dit zijn voedingsstoffen die in grote hoeveelheden voorkomen (macro=groot, micro=klein). De macronutriënten omvatten: EiwittenVettenKoolhydraten Vezels worden soms ook als apart [...]

Bekijken

Wat zijn koolhydraten?

Wat zijn koolhydraten? Technisch gezien, zijn koolhydraten chemische verbindingen van koolstof- (C), waterstof- (H) en zuurstofatomen (O), die twee keer zoveel waterstof als koolstof bevatten. Van daar de naam kool-hydraat (C+H) In de [...]

Bekijken

Waar blijft vet als je afvalt?

Waar blijft vet als je afvalt? Je vetmassa is je reserve energievoorraad. Als je afvalt, verlies je o.a. vetmasssa doordat je meer energie gebruikt dan je binnenkrijgt. Maar waar gaat het vet dan [...]

Bekijken

Wat zijn micronutriënten?

Wat zijn micronutriënten? Micronutriënten zijn voedingstoffen die in zeer kleine (micro=klein) mate voorkomen in onze voeding.Hieronder vallen de vitamines, mineralen en spoorelementen. Van spoorelementen is er nog veel minder aanwezig in voeding. Micronutriënten [...]

Bekijken

Wat zijn leefstijlfactoren?

Wat zijn leefstijlfactoren? Onder leefstijlfactoren verstaan we elementen die van invloed zijn op vooral je fysieke kwaliteit van leven. Denk hierbij aan: BewegingSlaapStressVoeding Een vast ritme is hier ook en onderdeel van. Vaste [...]

Bekijken

Wat is TEF?

Wat is TEF? TEF staat voor  Thermic Effect of Food, oftewel het thermische effect van voeding. Diet Induced Thermogenesis (DIT) wordt ook wel als term hiervoor gebruikt (Thermisch= warmte). Het kost energie om [...]

Bekijken

Wat is de VVMI?

Wat is de VVMI? VVMI staat voor vetvrije massa index en is wordt uitgedrukt in kg/(m)2, oftewel vetvrije massa in kilo’s gedeeld door de lichaamslengte in meters in het kwadraat. Onder vetvrije massa [...]

Bekijken

Wat is accommoderende weerstand?

Wat is accommoderende weerstand? Accommoderende weerstand wil zeggen: meegaande weerstand. Het zorgt ervoor dat de weerstandscurve van een oefening past bij de krachtcurve van een oefening. Perfect meegaande weerstand vereist meestal isokinetische machines [...]

Bekijken